Årshjulet 2016 - Notodden Arbeiderparti

Medlemsmøter

original_1478643200_6269295

Vedlagt Årshjulet 2016 for Notodden Arbeiderparti medlemsmøter, oppdatert februar 2016..

Møtested og tid vil annonsert i god tid før møtet. Vær oppmerksom på at planen kan endres avhengig av saker som dukker opp. 

Møte plan for kommunale styrer og utvalg er hentet fra Notodden Kommunes hjemmeside. Følg med på denne siden for endringer.