Årshjulet 2016

Oppdatert for høsten

original_1478639455_9129848

Vedlagt års-hjulet 2016 for Notodden Arbeiderparti medlemsmøter, oppdatert for høsten 2016.

Tid, sted og dagsorden vil bli annonsert på SMS i god tid før møtet. Vær oppmerksom på at planen kan endres avhengig av saker som dukker opp.

Møteplan for kommunale styrer og utvalg er hentet fra Notodden kommunes hjemmeside. Følg med på denne siden for endringer. 

http://www.notodden.kommune.no/Politikk/Motekalender-og-politiske-saker