Årshjulet 2019

Møteplan for Notodden Arbeiderparti 2019

Styremøte: 

28. januar, 4. mars, 1. april, 6. mai, 11. juni, 19. august, 4. november

kl. 18:00 - 20:30 på LO senteret, hvis ikke annet blir oppgitt

Innkalling blir sendt via SMS

Medlemsmøte:

4. februar, 11. mars, 8. april, 13. mai, 17. juni, 26. august, 11. november

kl. 18:00 til 20:30

Styret møter 17:30

Innkalling blir sendt via SMS

For kommunestyretmøter og utvalgsmøter se kommunens nettside 

SELVBETJENING OG POLITIKK

POLITISKE MØTER