Bli med på kurs

Er du fremtidens leder i LO og Arbeiderpartiet er dette noe for deg!

original_1478639165_1444983

Er du fremtidens leder i LO og Arbeiderpartiet er dette noe for deg!

LO leder Gerd Kristiansen og leder av Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre inviterer deg til å søke på Sammen- Akademiet.

Sammen- Akademiet ønsker søkere blant unge tillitsvalgte/medlemmer mellom 25 – 35 år som ønsker å være en "Flaggbærer" for fremtidens fagligpolitisk samarbeid mellom LO og Arbeiderparti, samt bidra til dette gjennom engasjement.

Opplæringen vil gi deg en unik mulighet til å etablere nettverk bland tillitsvalgte fra andre fylker, partikontor, LOs distriktskontor og med våre sentrale tillitsvalgte.

Du lærer mer om hvordan samfunnsmekanismene er innenfor og uten for våre landegrenser, samt hvordan lede og får mulighet til å få utforske hvordan du kan bli en god leder med involvering og medvirkning i fokus. Du får kjennskap til dette gjennom kontakt med faglige, politiske og forskningsbaserte miljøer.

Den norske modellen, bedriftsdemokrati, involvering, organisasjonsutvikling og maktutøvelse vil være temaer som inngår i opplæringen. I tillegg er det selvsagt massevis av politiske diskusjoner og politikkutvikling og praktisk medietrening.

Ved å delta på kurset bidrar du også til fornying, mangfold og utvikling av LO og Arbeiderpartiet.

Utdanningen går over tre samlinger.

Samling 1: Oslo 3.- 4. desember 2015

Samling 2: Trondheim 27. – 28. januar 2016

Samling 3: Fredrikstad 30. – 31. mars 2016

Søknadsfrist 6. november 2015

Invitasjonen finner du vedlagt og klikk på linken i invitasjonen for å registrere deg