Forslag til årsmøte i Telemark Arbeiderparti

Notodden Arbeiderparti foreslår at Telemark Arbeiderparti støtter opp om Tinnosbanen, oppgradering til kommersiell drift og anleggelse av tømmerterminal ved Gransherad stasjon.

Jernbanetrasè

BEGRUNNELSE: Tinnosbanen er eid av jernbaneverket og har ikke hatt togdrift etter 2009. Tinnosbanen er et viktig objekt i UNESCO verdensarvstatus og staten har i og med sin tilslutning til avtalen garantert for istandsetting. Telemark Arbeiderparti ønsker å ta del i transport av tømmer og ser den store miljøgevinsten ved å legge til rette for tømmertransport. Samt at ved en oppgradering av banen til kommersiell drift, er også det i tråd med signalene fra jernbaneverket kontra museumsbane. Kostnadsbildet viser ikke storer forskjeller. Bratsbergbanen er viktig for industri og næringstransport for hele Telemark.