Forslag til årsmøte i Telemark Arbeiderparti

Notodden Arbeiderparti foreslår at staten overtar ansvaret for sosialtjenesten.

Utvikling av sosiale utgifter

BEGRUNNELSE:                                                                                               Notodden Arbeiderparti ønsker å se på muligheten for å overføre sosialutgiftene, som kommunene i dag må betjene, til staten. Bakgrunnen for denne saken er at det er veldig store forskjeller i satser fra kommune til kommune. Dette på grunn at kommuneøkonomien er ulike i hele Norge. Staten har i dag bare gitt en norm for hva en kommune skal utbetale. Sosialbudsjettene øker i takt med arbeidsledigheten og store problemer med rus og andre sosiale problemer i samfunnet. Dette er et nasjonalt problem og må løses.