Forslag til årsmøte i Telemark Arbeiderparti

Notodden Arbeiderparti foreslår lovfestet rett for ungdom til lærlingplass i Arbeiderpartiets partiprogram, Stortingsvalget 2017 – 2020.

Eksempel på lærlinger
BEGRUNNELSE: For mange unge kan tiden etter endt videregåendeskole (13 år) være vanskelig. Møte med dagens samfunn byr på mange utfordringer. Vi trenger derfor tiltak som sikre ungdommene både som «elever» og lærlinger. Første møte med arbeidslivet skal ikke være NAV. 


Vi ønsker att:         

Staten dekker 100% av arbeidsgivers kostnader i lærlinger perioden.        

Lærlinger og lærekandidater gis basistilskudd i tre år med fulltidsopplæring. 

Verdiskapingsdelen kommer bedriften til gode. 

Midlene gitt i rammetilskuddet til fylkeskommunen øremerkes; «lovfestet rett for ungdom til lærlingeplass». 

Fylkeskommunen må få økte frie midler til å motvirke økt arbeidsledighet blant unge. 

Yrkesfagelever som ikke får lærlingeplass og som må ta Vg3 i skolen, må få ett kvalitativt godt tilbud. 

Eleven gis et motivasjons tilskudd pr. mnd.