Forslag til årsmøte i Telemark Arbeiderparti

Notodden Arbeiderparti foreslår at det må bevilges 300 millioner ekstra til HV i statsbudsjettet for 2017.

HV

BEGRUNNELSE: Slik at områdestrukturen og innsatsstyrkene kan utrustes og øves i henhold til Krigsoppsetningsplanen. Dersom ikke dette bevilges vil HV bli nedlagt i hele sør Norge og det siste fotefar av et landforsvar forsvinne. Den militære beredskapen i vårt område vil da være nærmest utradert. Det samme vil gjelde for den sivile beredskapen i samtlige kommuner i sør Norge.