Forslag vedtatt på årsmøte 2019

11 forslag var oppe til behandling på årsmøte