Full statlig finansiering av lærlingplasser

Mangel på lærlingplasser

Det er et stort behov for fag-utdannede arbeidstakere i fremtiden. Derfor må lærlinger sikres fullstendigutdanningsløp fram mot fag- eller svennebrev.  Det sies at halvparten av alle elevene som går ut avungdomskolen starter på en fagutdannelse, men kun en tredjedel av disse fullfører utdanningsløpet. Hvorforer det sånn? En av grunnene er mangel på lærlingplasser. Noe som er en nødvendighet for den enkelte forå komme seg videre i utdanningen. Hvordan kan vi gi disse ungdommene mer forutsigbarhet i utdanningsløpet? Lærlinger må jo ut i en lærling-bedrift som et siste ledd i utdanningen. Det vil derfor gi stor mening for elevene i vk1 og vk2 i yrkesrettaopplæring dersom staten garanterer for den videre fagopplæringen gjennom statlige midlertil lærlingbedriftene. På denne måten vil bedriftene motiveres til å etablere seg som lærlingbedrift og høstetilbake gjennom den verdiskapningen som lærlingeplassen representerer.  For å styrke viljen til å etablere lærlingeplasser i bedriftene ønsker vi i Notodden Arbeiderparti atstaten dekker 100% av arbeidsgivers kostnader i lærlingperioden. Lærlinger og lærekandidater gisbasistilskudd i tre år med fulltidsopplæring, for deretter å levere et siste år med arbeid som vilrepresentere en stor verdiskapning for lærlingbedriften. Midler gitt i rammetilskuddet tilfylkeskommunen må øremerkes; «lovfestet rett for ungdom til lærlingeplass». Fylkeskommunen måi tillegg få frie midler til å motvirke økt arbeidsledighet blant unge. Alle yrkesfagelever som ikke fårlærlingeplass og som må ta siste året i skolen må få ett kvalitativt godt tilbud og eleven gis etmotivasjonstilskudd pr. måned.  Vi mener at disse punktene kan bidra til å hindre at ungdommen faller utenfor arbeidslivet. All må fåmuligheten til å bidra til samfunnet. Det er slik vi vil ha det! Gry Fuglestveit BløchlingerLeder Notodden Arbeiderparti