Gunnar Haugen

Notodden Arbeiderparti - listekandidat nr 8

original_1478643195_4600174

Jeg vil arbeide for snarlig gjennomføring av trasé E 134 Saggrenda - Gvammen, og gjennomføre vedtatt plan for opprusting av kommunale veier. Jeg vil medvirke til videre drift av Bratsbergbanen, og tilrettelegge for gode rutetilbud for den lokale timebussen. Jeg vil også støtte tiltak for trafikksikring, og videre utbygging av gang- og sykkelveier i hele kommunen.

Jeg vil jobbe for at Notodden by/kommune blir godt tilgjengelig for bevegelseshemmede. Dette

gjelder offentlig kommunikasjon, samt adkomst til forretninger, og utesteder. Videre må vi arbeide for at universell utforming blir prioritert ved alle tiltak for å fremme likestilling og likeverd. Dette må bli regelen ikke unntaket.