Hvorfor jeg kommer til å stemme Arbeiderpartiet.

Et innlegg av Jon Grøstad

Hvorfor jeg kommer til å stemme Arbeiderpartiet.

 

Bortsett fra det faktum at jeg er medlem av partiet er det følgende grunner til at Arbeiderpartiet er mitt valg nå i september 2017.

 

1.     Arbeiderpartiet er tuftet på en grunnleggende solidaritetstanke, der alle mennesker er like mye verdt, uansett bakgrunn, nasjonalitet, kjønn, evner, hudfarge, religion. Alle skal med er partiets slagord. Og det gjelder selvsagt for hele landet.

2.     Arbeiderpartiet har solid erfaring i å styre landet på en traust, solid, ansvarsfull, menneskelig og pragmatisk måte. Det er dette det norske folk forventer av Arbeiderpartiet. Litt som at et skip som skal ut i vanskelig vær og farvann, trenger en dyktig og erfaren skipper til å styre skuta. En som har vært ute før og som vet hvordan de egenskaper og kvaliteter som bor i mannskapet, best skal kunne komme til sin rett når det trenges. Norge trenger nå en dyktig og erfaren «skipper» for å lose skuta ut av det urene farvannet dagens regjering har ført landet inn i. Kommunereform, politireform, salg av Statkraft osv. osv. osv.

3.     Arbeiderpartiet er industripartiet. Arbeiderpartiet er garantisten for at norsk industri kan gjenreises etter at new public management og outsourcing har tatt overhånd og kjørt falitt.

4.     Arbeiderpartiet er garantisten for at vi skal ha et troverdig og seriøst arbeidsliv. Samarbeidet med LO, er avgjørende i denne forbindelse. Det er også dette som gjør samarbeidet med NHO fruktbart.

5.     Arbeiderpartiet er garantisten for å sikre at norske ressurser, skog, energi, fisk osv., forblir på norske hender.

6.     Arbeiderpartiet er garantisten for at Norges samlede energiressurser skal forvaltes til beste for samfunn, industri og næringsliv. Arbeiderpartiet vil satse både på utvinning av nasjonens olje og gassressurser og på fornybar energi som et ledd i å sikre tilgang på rimelig energi. Arbeiderpartiet vil ikke tillate en poltikk som kunne resultere i at folk flest her så langt nord ville få problemer med å betale de helt nødvendige utgifter til energi.

7.     Arbeiderpartiet er en garantist for at landet vil føre forsvarlig miljøpolitikk. Ikke basert på alarmistisk hysteri og CO2 besvergelser, men på saklige og nøkterne vitenskapelig baserte vurderinger. Tiden er inn for å skifte fokuset fra forhold vi ikke kan gjøre noe med til forhold vi kan gjøre noe med. Menneskeskapt klimasårbarhet er et faktum som vi kan og må gjøre noe med. Og det haster

8.     Arbeiderpartiet er garantisten for at Norges Statsbaner holdes samlet som vårt viktige felles nasjonale jernbaneselskap.

9.     Arbeiderpartiet er garantisten for at vi skal ha et forsvar som kan ha tillit i det norske folk. Heimevernet er bindeleddet mellom folk og forsvar. Sjøheimvernet skulle stå i forhold til den lange norske kystlinjen. Alle sider ved forsvaret vil bli gjenstand for nye vurderinger når Arbeiderpartiet har inntatt regjeringskontorene. Forsvaret må til enhver tid være oppdatert

10. Arbeiderpartiet tar folk på alvor. K eller ikke, Arbeiderpartiet er det partiet i Norge som har flest kristne medlemmer. Men også mange fra andre religiøse retninger, samt også mange sekulære medlemmer. Religion er derfor ikke noe aktuelt stridstema i Arbeiderpartiet. Det skal herske gjensidig respekt religioner og filosofier imellom. Om noen føler for å gå med kors, hijab eller kippa i det offentlige rom, får det være en sak for den enkelte. Finlandshette eller tilsvarende er derimot ikke akseptabelt i det norske offentlige rom. Særlig i utenrikspolitikken er denne forståelsen og respekten av stor betydning, men også når det gjelder flyktningpolitikk.

 

Listen kan gjøres mye lenger, men i denne omgang stopper vi her. Godt valg!

 

Jon Grøstad (AP)