Langreiste kumlokk - miljøkrav

Leserinnlegg

original_1478639464_8147924

Notodden Arbeiderparti diskuterte Vardens oppslag om langreiste kumlokk til nye E134 på medlemsmøte 13. juni. I dag stilles det strenge krav til miljøutslipp i Norge, avgifter på bensin og diesel, bompenge avgift og så videre. I tillegg ser vi at lokale produsenter strever med konkurranse fra lavkostland, hvor vi ikke vet noe om arbeidernes arbeidssituasjon eller miljøkrav. Det forventes derfor at innkjøp til stat og kommune er basert på krav til miljøet. Arbeiderpartiet vil styrke tiltak og virkemidlene som kan ta oss mot et lavutslippssamfunn. Notodden Arbeiderparti ber om at det utarbeides miljøkrav i hele leverandørkjeden for innkjøp til stat og kommune. Vi støtter Nome-ordfører Bjørg Tveito Lundefaret, Arbeiderpartiet, sitt utspill om spesifikke miljøkrav til leverandører og mer samsvar mellom liv og lære på statlig hold.

Gry Fuglestveit Bløchlinger

Leder av Notodden Arbeiderparti