Melding på din telefon fra Notodden Arbeiderparti - SMS

Sjekk din profil på Mitt.Arbeiderparti.no

original_1478639457_180636

Medlemskartoteket gir mulighet for lederen av Notodden Arbeiderparti til å nå deg via SMS og/eller email.

Denne muligheten er kun tilgjengelig hvis du har satt et KRYSS (X) i feltet for dette på dine profil i Mitt.Arbeiderparti.no. Det er kun du som kan oppdatere din profil. 

Vi ber deg derfor å sjekke din profil om du ønsker SMS meldinger og/eller email fra Notodden Arbeiderparti.

Sjekk samtidig at ditt telefonnummer og din emailadresse er riktig.Med vennlig hilsen

Dataansvarlig i Notodden Arbeiderparti

Anne Grethe Randbye

46954187 arandbye@gmail.com