NEI TIL FERIESTENGING AV KIRURGISK AKTIVITET VED NOTODDEN SYKEHUS

Uttalelse fra årsmøte i Notodden Arbeiderparti