Notodden Arbeiderparti Årshjulet 2017

Oversikt over medlemsmøter og kommunale møter i 2017 i vedlegg dok2.

Agenda og møtested for medlemsmøter vil bli annonsert på SMS.  Kommunestyre og utvalgsmøter blir annonsert på kommunens nettside.

http://www.notodden.kommune.no/Politikk/Motekalender-og-politiske-saker-fra-2013/