Nytt fra møllposen

et innlegg av Jon Grøstad

original_1478639476_4365141

Nytt fra møllposen

Venstre forsøker seg som byplanleggere.

I et innlegg i Telen mandag slår Fossli, Fisketjønn og Lexau et slag for å få Hydroparken «ut av møllposen».

Hvilken møllpose?

Hydroparken er kommunens viktigste næringsområde, en rekke viktige industribedrifter og næringsvirksomheter er lokalisert der. Nye bedrifter er på vei inn.

Hydroparken rolle og funksjon i Notoddensamfunnet er nettopp å være et arnested for ny næringsutvikling. Hydroparkens betydningsfulle industrielle historie er vel også Venstre etter hvert blitt klar over. Det er denne arven som nå må forvaltes videre. Det er derfor svært positivt at mekanisk avdeling ved Notodden Videregående skole, nå har fått nye muligheter i det som tidligere var Norsk Hydros sentralverksted. Her ligger det an til en spennende utvikling og kompetanseoppbygging som kan bidra til å gi Notodden et solid fundament å bygge framtid på.

Det har skjedd mye rart med kommunedelplanen for sentrum opp gjennom årene. Det som åpenbart var et feilgrep, var det som skjedde da Notodden sentrum ble kuttet av i toppen og forlenget ned til Vannfronten. Notodden sentrum strekker seg selvsagt fra Ramberghjørnet og ned til E-134. Det var ingen grunn til å innlemme Vannfronten i Notodden Sentrum. Det er heller ikke mer enn 25 år siden Europavegen ble flyttet UTENOM SENTRUM, men det ser ut til at noen politiske partier, herunder Venstre, allerede har glemt det.

Vannfronten er, som det ligger i navnet, en front – ikke et sentrum. Argumentasjonen som har blitt brukt for å gjøre dette feilgrepet kjenner vi alle. Interessene bak Vannfronten sa « byen siger ned mot vannet». Dette var selvsagt ikke sant, men ble brukt som politisk argument. Resultatet kjenner vi. Underskudd og lite nytt ved Vannfronten og store vanskeligheter for den som vil utvikle sin forretning oppe ved Ramberghjørnet.

Det som nå må gjøres med kommunedelplan sentrum er selvsagt å rydde opp i dette, på en faglig gjennomtenkt måte. Torvområdet, rådhuset, teateret, Grønnbyen, Villamoen, Kirken, Skoland og Sentrumsskolen, er de viktigste gjenværende sentrumsfunksjoner i Notodden. Det er fortsatt rundt disse bykjernen kan utvikles på en fornuftig og fattbar måte. At Bok- og Blueshuset inneholder funksjoner som er flyttet ut av sentrum er et faktum, men det betyr ikke at sentrum kan flyttes etter. Spørsmålet er, hvordan kan en kommunedelplan bidra til å få tilbake livet i sentrum? Notodden sentrum kommer uansett ikke til å bevege seg en millimeter. Og det er heller ikke nødvendig!

Jon Grøstad (AP)