Nytt styre i Notodden Arbeiderparti

Valgt på årsmøte 27.2.2017

Første rekke fra venstre: Magne Gravningen, Gry Fuglestveit Bløchlinger, Kitt Kaasalia, Solveig Beate Randbye, Anne Grethe Randbye, Jon Grøstad

Bak fra venstre: Otto Pedersen, Anita Nyvoll-Todnem, Trond Bakken, Torgeir Bakken, Gunnar Haugen 

 • Leder Gry Fuglestveit Bløchlinger
 • Nestleder Torgeir Bakken
 • Sekretær Anne Grethe Randbye
 • Kasserer Otto Pedersen
 • Styremedlem Magne Gravningen
 • Styremedlem Jon Grøstad
 • Styremedlem Kitt Kaasalia
 • Varamedlem Trond Bakken
 • Varamedlem Anita Nyvoll-Todnem
 • Varamedlem Anne Sætre Kaasa
 • Kvinnekontakt Solveig Beate Randbye
 • Studieleder Gunnar Haugen
Nytt styre valgt på årsmøte 27.2.2017