Representanter i styrer, råd og utvalg

Notodden Kommune 2015 - 2019

original_1478643205_01537

Den 15. oktober 2015 ble det avholdt konstituerende møte i Notodden nye kommunestyre. Kommunestyret godkjente kommunestyrevalget for 2015.

I tillegg ble det formelt valgt ordfører, varaordførerer og representanter og vararepresentanter til diverse råd og utvalg. 

Resultatet kan du finne på Notodden kommunes nettside under Politikk/Politisk struktur og diverse utvalg/Politiske råd og utvalg

På nettsiden kan du også holde deg orientert om møtedatoer i utvalg, formannskap og kommunestyre samt saksdokumenter. 

Lykke til!