Tinnosbanen sitt potensiale

Innlegg av leder Notodden Arbeiderparti og ordfører i Notodden Gry Fuglestveit Bløchlinger

Leserbrev fra vår leder i Notodden Arbeiderparti som står i ulike aviser denne uka.🌹 

Tinnosbanen sitt potensiale. Først og fremst må jeg som ordfører takke for den store og gode oppmerksomheten Tinnosbanen har i vår region. Det gleder meg at flesteparten av partiene støtter opp om å jobbe for å skaffe den finansieringen som skal til for at vi i framtiden skal kunne oppleve Tinnosbanen som en attraktiv bane både for turister og gods. Notodden kommune vil jobbe for at godset, og da spesielt tømmer, kan føres til havn som deretter har hele verden som marked. Det er to regjeringer som har jobbet med verdensarvsøknaden Rjukan–Notodden industriarv, og verdensarvstatus ble oppnådd 5. juli 2015. Tinnosbanen er et av de 97 signifikante objektene som verdensarven består av og Tinnosbanen er grundig beskrevet i søknaden om verdensarvstatus. Som ordfører har jeg tett kontakt med Bane Nor og Jernbanedirektoratet som for tiden utreder hva istandsetting av Tinnosbanen vil koste også brukt til godstransport. Jeg har vært med på befaring hvor det ble tatt jevnlige stikkprøver av svillene og det var nedslående hvor dårlig forfatning tresvillene er i. Jeg har oppfattet det slik at det er like stor sjanse for at betongsviller blir lagt som det blir erstattet med tresviller. Det samme har Eystein Andersen i Telemark fylkeskommune gitt uttrykk for. Det som er viktig er at det nå er en positivitet knyttet til opprustning av Tinnosbanen. Den kostnadsvurderingen som Bane Nor for tiden utarbeider, vil foreligge om ikke lenge. Vi opplever at industrien på Notodden ønsker Tinnosbanen i operativ drift samt at AT-skog ser fram til tømmerterminal i Gransherad. Gledelig er det også at Jernbanedirektoratet ser på å legge en sporveksel også til jernbanesporet som går til bussterminalen, slik at muligheten for å legge gods på jernbanevogn i parken ikke stenges. Jeg opplever kreativitet og spennende løsninger og oppfordrer oss alle til å stå sammen for å få Tinnosbanen i drift om ikke altfor lenge. 

Gry Fuglestveit Blöchlinger, ordfører