Hvem skal i framtida ha makt og styring over norsk energipolitikk?

Uttalelse fra medlemsmøte i Notodden Arbeiderparti

Uttalelse fra medlemsmøtet i Notodden Arbeiderparti.

Hvem skal i framtida ha makt og styring over norsk energipolitikk?

Regjeringa vil innføre EUs tredje energimarkedspakke i EØS og legge Norge under ACER via overvåkingsorganet ESA. Statnett og NVE foreslås avviklet og ACER skal danne et felles nett for gass og strøm der nasjonale hensyn ikke lenger vil gjelde.

Saken skal opp til behandling i Stortinget i mars 2018.

Notodden Arbeiderparti vil på det sterkeste fraråde en slik suverenitetsavståelse til EUs energiunion. Notodden Arbeiderparti vil henstille at Arbeiderpartiet sentralt står samlet og krever saken behandlet i henhold til Grunnlovens paragraf 115, der det kreves 3/4 flertall i saker som gjelder suverenitetsavståelse på et så sentralt område som energi er for Norge.

Notodden 29.1.2018

Medlemsmøtet i Notodden Arbeiderparti vedtok å oversende oppfordringa direkte til Arbeiderpartiet sentralt  og  Telemark Arbeiderparti. 

Gry Fuglestveit

Leder av Notodden Arbeiderparti