Vedtak fra årsmøte i Telemark Arbeiderparti 2017

Næring og Miljø hånd i hånd

Næring og miljø hånd i hånd

 Forslag: Innføre petroleumsfrie soner som ivaretar særskilte områder i Lofoten, Vesterålen og Senja. I et belte på fem mil utenfor Lofoten skal det ikke være olje- og gass aktivitet. Sørlige delen av Lofoten skal bli nasjonalpark. Konsekvensutrede petroleumsaktivitet i Nordland 6. Utredningen skal avklare hvilke deler som kan åpnes for olje- og gassvirksomhet og hvilke deler som bør unntas. Avvente med områdene Nordland 7 og Troms 2. Områdene vil først kunne bli konsekvensutredet fra 2021, etter neste stortingsperiode. Begrunnelse: Skien Arbeiderparti mener programkomiteen i Arbeiderpartiet har kommet frem til en omforent løsning knyttet til Lofoten/Vesterålen/Senja og anbefaler Telemark Arbeiderparti å støtte dette. Arbeiderpartiet har lange viktige næringstradisjoner på norsk sokkel, samtidig som vi har hatt fokus på miljøvennlig og teknologiske løsninger for å skåne norsk natur. Viktigheten av å innhente kunnskap om potensielle muligheter er fortsatt tilstede, samtidig som man skal være varsomme med sårbare kystområder. 

Forslag vedtatt med 103 mot 20 stemmer.