Vi vil ha ditt forslag

Meld inn på dittforslag.no

original_1478643208_248196

Alle politiske vedtak begynner med en ide. Og det finnes mange eksempler på at enkeltmenneskers forslag har endt opp som Arbeiderpartiets politikk.

Du vet best hva som rører seg i ditt lokalsamfunn. Hva som er dine ønsker for framtida. Derfor blir Arbeiderpartiets politikk også best når du er med på å utforme den. Vi vil ha ditt forslag når vi skal lage politikk! 

Hvordan kan vi gjøre din hverdag enklere? Hvordan kan Norge bli et enda bedre samfunn for alle?

På dittforslag.no kan du og alle andre komme med forslag til Arbeiderpartiets nye partiprogram. Du kan dele forslaget ditt i sosiale medier, og stemme på det andre har foreslått. Alle forslag som kommer inn blir lest. 

Industriutvalget, familieutvalget, medie- og demokratiutvalget og frivillighetsutvalget har den siste tiden jobbet fram sine forslag til framtidas politikk. Kanskje noen av deres forslag kan inspirere deg til å komme med et også?

Hva er #dittforslag?